Auschwitz

Mit diesem Transport werden 69 "Häftlinge" aus dem Pawiak Gefängnis in Warschau ins KL Auschwitz deportiert. Die Einweisung erfolgte durch die Sipo u. dem SD. Die ins Lager Übernommenen "Häftlinge" erhalten die Häftlingsnummern 60043 - 60111

Namensliste

Barewski Dariusz
Bartkowiak Stefan
Bombel Jerzy
Borowy Józef
Bors Ignacy (Boss Bonifacy)
Cieślik Józef
Czuperski Henryk

Dąbrowski Wiktor
Dominikiewicz Mieczysław
Dudek Józef
Dudzik Zdzisław
Dziewulak Wacław

Froelich Władysław
Frydrych (Frinedrich) Henryk

Gałczyński Świętosław
Głowacki Paweł
Hamulka (Homolka) Józef
Henneberg Adam
Hermanowski Bolesław
Hertz (Herz) Józef
Iwański Stefan

Jampia Tadeusz
Jankowski Edward
Jarzyna Tadeusz
Jastrzębski Józef
Karwowski Przemysław
Kobyliński Antoni
Konieczko (Konienko) Roman
Lehman Edward
Lutosławski Bohdan
Maciejczyk Jan
Majdowski (Majadowski) Stanisław
Majek (Majak) Stefan
Mańkowski Aleksander
Matraś Stanisław
Miszewski Stefan
Namysłowski Karol
Nowak Stanisław
Nyderek Juliusz

Ochowiec Józef
Ozdowski Lucjan
Piesiewicz Eugeniusz
Pieśko Kazimierz
Piwowarek Roman
Podlewski Adam
Połzikow Mikołaj
Porczyński Zygmunt (Zbigniew)
Pulpytek (Pulpytel) Sławomir (Zygmunt)
Reger Stefan
Rogoziński Wojciech
Różański Feliks
Różański Ryszard
Rzeźnicki Stefan
Sawieniuk (Sawierniuk) Stefan
Schmidt Mieczysław
Skwarczewski Kazimierz
Smykowski Kazimierz
Sopotnicki Józef
Sotek Bronisław
Szczepański Stanisław
Szlankier Czesław
Szukalski Apoloniusz
Szukalski Jan (Aleksander)
Szukalski Kacper
Szulc Józef
Wapiński Władysław
Wechsler-Wierzbicki
Wędrychowski Jan (Janusz)
Wierzbowski Tadeusz
Wijatkowski Jan
Woźnica Jan
Zych Wacław
Zysk Mirosław