Auschwitz

Mit diesem Transport werden 64 "Häftlinge" aus dem Pawiak Gefängnis in Warschau ins KL Auschwitz deportiert. Die Einweisung erfolgte durch die Sipo u. dem SD. Die ins Lager Übernommenen "Häftlinge" erhalten die Häftlingsnummern 41644 - 41708

Namensliste
Ałter Mojzesz
Aneuta Stefan
Arwaj Stanisław
Banachowicz Mikołaj
Bieńko Stefan
Binkiewicz Czesław
Binkiewicz Tadeusz
Chojnowski Antoni
Cichocki Edmund
Czapski Stanisław
Czarnecki Stefan
Dobrogowski (Dobrochocki) Tadeusz
Dobrogowski Piotr
Dobycin Kornel
Drzazga Elia
Ehrenkreutz Kazimierz
Elbaum Jakub
Foltański Zbigniew
Fredenheim Lejzor
Frelik Stanisław
Frank Józef
Glensk Teodor
Grynberg Nusyn
Gutglase Lejba
Hecht Salomon
Hok Piotr
Jakubowski Tadeusz
Kaczorek Janusz
Kalinowski Walerian
Kapłan Moszek
Kłosowski Jerzy
Kobyłecki Jan
Komorowski Bolesław
Kondraciuk Henryk
Łopuski Jan Zbigniew
Marczak Tadeusz
Mędrzycki Zdzisław
Migdał Josek
Minkowski Bolesław
Muhler Teodor
Nieciński Wacław
Nieciński Witold
Nowicki Krzysztof
Nowicki Tadeusz
Okła Janusz
Okoński Stefan
Perkowski Jan
Raczek Janusz
Raczyński Wiesław
Szarlak (Szerlok) Bogdan
Wainc Jerzy
Wasilewski Mieczysław
Wróblewski Aleksander
Złochowski Władysław