Auschwitz

Mit diesem Transport werden 381 "Häftlinge" aus dem Pawiak Gefängnis in Warschau ins KL Auschwitz deportiert. Die Einweisung erfolgte durch die Sipo u. dem SD. Die ins Lager Übernommenen 67 "Häftlinge" erhalten die Häftlingsnummern 24784 - 24787, 24790 - 24795, 24798 - 24801, 24867 - 24870, 24997 - 25010, 25012 - 25017, 25021 - 25026, 25086 - 25092, 25150 - 25163, 25165

Namensliste

Baran Zdzisław
Biardzki (Biaradzki) Stefan
Biczyk Jan
Bogusiewicz Jan
Charliński Jan
Chromiec Adam
Ciekot Zdzisław
Dubielecki Jan
Gajewski Kazimierz
Gałązka Józef
Gumula Marceli
Hardajewicz Zenon
Heluszka Bronisław
Herburt-Heybowicz Władysław
Janczewski Eugeniusz
Jandy Tadeusz
Jobczyk (Jobsik) Józef
Jóźwiak Stanisław
Kaczmarek Władysław
Kalski Czesław
Kołtuniak Marian
Lipiński Stanisław
Lodwich Bogdan
Lupisz (Łupież) Roman
Luter Edward

Łażęcki Zygmunt
Łukasik Bolesław
Łukasiuk Franciszek

Markowski Marian
Mikołajczyk Henryk
Musiał Aleksander

Niemczyk Józef
Nowak Piotr
Olek Franciszek
Olszak Józef
Osiński Hemyk

Pieszko Mieczysław
Prokurat Paweł
Pyzerski Jan
Radzikowski Jerzy
Ratyński Wacław
Regulski Bolesław
Rejchert (Rajchert) Henryk
Różycki Mikołaj
Sadowski Jan
Sadowy Stanisław
Sęk Henryk
Sobociński Jan
Stanisławowski Zygmunt
Staniszewski Tadeusz
Szklaruk Aleksander
Szpindel Zajwel
Szymański Stanisław
Tabęcki Jacek
Tuszyński Jan
Warzecha Jerzy (Długołęcki Alfons)
Wieczorek Wincenty
Wirski Andrzej
Wróblewski Józef
Wysocki Władysław
Zasuwik Julian
Zasuwik Stanisław
Ziarek Władysław
Żółtowski Tadeusz