Auschwitz

Mit diesem Transport werden 50 "Häftlinge" aus dem Pawiak Gefängnis in Warschau ins KL Auschwitz deportiert. Die Einweisung erfolgte durch die Sipo u. dem SD. Die ins Lager Übernommenen 50 "Häftlinge" erhalten die Häftlingsnummern 31882 - 31931

Namensliste
Antonow Włodzimierz

Beder Majer
Biegund Adolf
Finkielstein Roman
Flak Adam
Frątczak Antoni
Gabiński Tadeusz
Glaster Julian
Glejzner Stefan
Głowacki Bolesław
Grzełło Zygmunt
Grzybowski Józef
Iwański Stanisław

Jacewicz Aleksander
Janus Stanisław
Jefimow Stefan
Kamac Stefan
Kamiński Władysław
Karpiński Leon
Laszcz Alfred
Mikołajewski Franciszek
Mikulski Stefan

Niemyski Kazimierz
Olejnik Jan
Opęchowski Zygmunt
Otulak Wacław
Pawlak Henryk
Perelsztejn Chaim
Pętlak Eugendusz
Pietrzak Kazimierz
Rynas Jan
Rzadziński Kazimierz

Srebrnik Symcha
Stańczuk Stanisław
Starczyk Wacław
Stróżewski Stanisław
Szymańczak Tadeusz
Szymański Marian
Ulich Józef
Warum Szmul
Weisbaum Abram
Werkowski Kazimierz
Wirtek Edward
Woźniak Józef
Zygmunt Henryk