Auschwitz

Mit diesem Transport werden 60 "Häftlinge" aus dem Pawiak Gefängnis in Warschau ins KL Auschwitz deportiert. Die Einweisung erfolgte durch die Sipo u dem SD. Die ins Lager Übernommenen 60 "Häftlinge" erhalten die Häftlingsnummern 25730 - 25789

Namensliste
Augustyniak Wacław

Bernatowicz Piotr
Bober Zdzisław
Cegłowski Eugeniusz
Dalba Michał
Dąbrowski Piotr
Dąbrowski Wacław I
Dąbrowski Wacław II
Derlicki Aleksander
Dominiecki Stefan
Drzazga Bolesław
Dubiński Jan
Dzida Franciszek
Godlewski Antoni
Groszewski Kazimierz
Guriew Eugeniusz
Gwardyś Stanisław

Hepner Moszek
Jakubowski Ignacy
Jarczewski (Jaczewski) Wiktor
Jarzębski Stanisław
Klorowski (Knorowski) Aleksander

Lambert De Stefan
Lipka Zygmunt
Listopad Jan
Lubański Walenty
Łączyński Marian
Mantel Pinkus
Miemejski Jan
Pągowski Czesław
Pike Juda Aria
Poter Stefan
Radzki Antoni
Ratyński Lucjan
Rodek Mieczysław
Sasin Józef
Skolimowski Stefan
Sprzączkowski Romuald
Straszewski (Strzeszewski) Józef
Syrobaba Wacław
Szczucki Marian
Szybka Władysław
Szymborski (Simborski) Henryk
Tombek Władysław
Węgielewski Zygmunt
Zatorski Mieczysław
Zawadzki Aleksander
Zawistowski Stefan
Zgryźlak Wincenty
Zotin Michał