Auschwitz

Mit diesem Transport werden 62 "Häftlinge" aus dem Pawiak Gefängnis in Warschau ins KL Auschwitz deportiert. Die Einweisung erfolgte durch die Sipo u. dem SD. Die ins Lager Übernommenen 62 "Häftlinge" erhalten die Häftlingsnummern 26706 - 26767

Namensliste
Adamczewski Zbigniew

Balcerzak Jan
Blok Tomasz
Bogen Antoni
Cholewa Leopold
Frąckiewicz Józef

Garnier Wiktor
Gmitruk Józef
Gronek Andrzej
Grotowski Marian
Jagiełło Władysław
Jankowski Józef
Janowski Stanisław
Jasiński Mieczysław
Jurek Jerzy
Kiliński Grzegorz

Lewandowski Stanisław
Łupiński Jan

Maciejko Tadeusz
Majcher Ludwik
Michalski Edward
Możdżyński Franciszek
Oleksiak Jan
Oliwiński Stanisław
Ostrowski Mieczysław
Raczyński Aleksander
Reszka Stanisław
Rogowski Roman
Roszczyk Ryszard
Rygiel Wiktor (Witold)
Sadowski Bronisław
Samsel Mieczysław
Sapierzyński Stefan
Sawicki Jan
Sączewski (Sączkowski) Roman
Sławiński Eugeniusz
Sodulski Stefan
Soliwoda Jan
Sowiński (Sawiński) Adam
Stanisławski Witold
Stefański Józef
Suski Kazimierz
Swaciński Aleksander
Swaciński Witold
Szafrański Czesław
Szmielew Jerzy
Tokarzewski Antoni
Urbaniak Andrzej
Waśkiewicz Romuald
Zieliński Wacław
Zieliński Zenon
Ziółkowska Stefania
Zuterek Jan
Zuterek Kazimierz