Auschwitz

Mit diesem Transport werden 69 "Häftlinge" aus dem Pawiak Gefängnis in Warschau ins KL Auschwitz deportiert. Die Einweisung erfolgte durch die Sipo u. dem SD. Die ins Lager Übernommenen 69 "Häftlinge" erhalten die Häftlingsnummern 26560 - 266288

Namensliste
Alter Henryk
Basiak Zygmunt
Benda Stanisław
Bielenia Stanisław
Bieńkowski Tadeusz
Borensztein Motek
Borkowski Stanisław
Borowiecki Mieczysław
Bos Stefan
Brodowski Ryszard
Cackowski Eugeniusz
Ciborowski Tadeusz
Cichorski Henryk
Czarnecki Stanisław
Czechy Jan
Czyż Julian
Dębski Marian
Dobiecki Czesław
Dobrowolski Józef
Dołęgowski Stefan
Drągowski Kazimierz
Drewnowski Władysław
Durst Henryk
Durst Witold
Fikus Edward
Frydrychowicz Zygmunt
Gąszczyński Tadeusz
Glapa Władysław
Głasek Henryk
Głowacki Marian
Gniot Czesław
Goraj Józef
Gosławski Kazimierz
Graff Henryk
Gronowski Antoni
Gudzielewski Antoni
Gumiński Jerzy
Hajkowski Zygmunt
Jaszczur Zygmunt
Jędrzejowski Kazimierz
Jurkowski Eugeniusz
Kacpura Kazimierz
Kalin Borys
Kiełbasiński Stanisław
Lebenstein Władysław
Lewandowski Edward
Lubochiński Józef
Ławkowicz Włodzimierz
Maksymowicz Tadeusz
Malinowski Władysław
Matejak (Matyjak) Eugeniusz
Nielsen Władysław
Niemiro Edward
Noskiewicz Antoni
Oziębło Lucjan
Pijewski Maksymilian
Piotrowski Zygmunt
Puchalski Kazimierz
Raczyński Jerzy
Remisz Kazimierz
Rywałt Czesław
Włodek Marian