SS-Gruppenführer

(NSDAP Mitgliedsnummer 1.395)
(SS-Mitglieds-Nr.

Beförderung zum SS-Sturmführer:
Beförderung zum SS-Obersturmführer:
Beförderung zum SS-Hauptsturmführer:
Beförderung zum SS-Sturmbannführer:
Beförderung zum SS-Obersturmbannführer:
Beförderung zum SS-Standartenführer:
Beförderung zum SS-Oberführer:
Beförderung zum SS-Brigadeführer:
Beförderung zum SS-Gruppenführer: 09.09.1934