Auschwitz

Mit diesem Transport werden 75 "Häftlinge" aus dem Pawiak Gefängnis in Warschau ins KL Auschwitz deportiert. Die Einweisung erfolgte durch die Sipo u. dem SD. Die ins Lager Übernommenen 75 "Häftlinge" erhalten die Häftlingsnummern 64779 - 64853

74 Personen dieses Transportes sind Namentlich bekannt. Sie erhielten die Häftlingsnummern: 64779 - 64853
Namensliste
Andromenko Henryk
Auguscik Edward

Bączkowski Eugeniusz
Bobrowicz Jan
Bobrucki Lucjan
Bochenek
Borzęcki Lucjan
Bratkowski Stefan
Chlond Czesław
Chrupek Aleksander
Chudzik Hieronim
Chudzik Roman
Chudzik Wacław
Cichoń Jan
Cieplak Stanisław
Czerniatyński Julian

Dąbrowski Tadeusz
Domański Stanisław
Dzierżanowski Jan
Dziurda Paweł

Feist Zygmunt
Flasiński Eugeniusz
Głębocki Jan
Głębowski Edward
Głogowski Marian
Głuszek Stanisław
Gniatoszyński (Gniatczyński) Lech
Gniatyński Wojciech
Gołębiowski Henryk
Gołębiowski Z.
Gorzelniak (Gorzelnik) Karol
Graduszewski (Gradoszewski) Jan
Grącki Józef
Gruszka Tadeusz
Iwanek Mieczysław
Jakubiak Władysław
Jankowski Henryk
Kacperek Zygmunt
Kaleński Jan
Kaleta Edward
Kamiński Kazimierz
Kawczyński Jan
Kellner (Keller) Emil
Kessel Jan
Kielczyk Jan
Kintop Witold
Klepacki Konstanty
Knapik Jan
Knapik Mieczysław
Knauff Ludwik
Kojszewski Mikołaj
Koliński Jan
Komuter Alojzy
Lemiennik Samuel
Lewandowski Antoni
Lipko Czesław
Lipko Franciszek
Lipko Roman
Lisicki I
Lisicki II
Lisicki III
Lorczak Stanisław
Lubecki Leon

Malanowski Feliks
Malarz Przemysław
Malarz Roman
Mamoń Stefan
Matuszewski Kazimierz
Miller Mieczysław
Miszczak Stanisław
Nejman Aleksander
Nejman Bronisław
Olczak Zygmunt
Olszewski Henryk
Oskierko Leonard
Paczuski Tadeusz
Pasik Kazimierz
Peneier Władysław
Pennier Eugeniusz
Pieńkoś Władysław
Piskorski Władysław
Piwoszenko Mieczysław
Plinelis Bernard
Płaczkowski Włodzimierz
Pstrągowski Zygmunt
Pusiński Władysław
Rapacki Rudolf
Rekieć Stanisław
Rogalski Antoni
Roszkowski Józef
Rozwadowski Tadeusz
Sanicki Edward
Siemieniak Sergiusz
Sienkiewicz Edward
Skierkowski Konstanty
Spirała Edward
Stpiczyński Antoni
Szatkowski Stanisław
Upiec Andrzej
Walc (Walk) Konstanty
Zagórowicz Franciszek