Auschwitz

Mit diesem Transport werden 174 "Häftlinge" aus dem Pawiak Gefängnis in Warschau ins KL Auschwitz deportiert. Die Einweisung erfolgte durch die Sipo u dem SD. Unterwegs gelingt 16 "Häftlingen" die Flucht. Die ins Lager Übernommenen 157 "Häftlinge" erhalten die Häftlingsnummern 22800 - 22956

Namensliste
Aleksiuk Jerzy

Baran Jan
Bartczak Stanisław
Bill Stanisław
Błeszyński Henryk
Bocian Jan
Borowski Wincenty
Borzymek Aleksander
Brinstejn Ludwik
Buczek Bolesław
Bylicki Bronisław

Chabiera Kazimierz
Charliński Konstanty
Charliński Stanisław
Charłampowicz Józef
Chlebiński Władysław
Cichecki Stanisław
Ciesielski Marian
Cimochowicz Henryk
Czubek Jan
Czyżewski Eugeniusz

Dembski (Dębski) Edward
Dobrowolski Władysław
Domaszczyński Jan
Dominiak Antoni
Dutkiewicz (Dudkiewicz) Marcin
Fichtel Zygmunt
Frajman Izaak
Gajewski Aleksander
Garnuszewski Jan
Gogolewski Stanisław
Goldyn Stanisław
Grabowski Władysław
Grodzki Henryk
Gryczka Antoni
Grzymała (Grymala) Stanisław
Gulik Bolesław
Hernik Zygmunt
Heybowicz Bolesław
Iwanicki Aleksander
Jagiełło Antoni
Jarosz Tadeusz
Jaszewski Kazimierz
Joskowicz Szymon
Jurek Piotr
Kalbarczyk Bolesław
Kamiński Michał
Kaniewski Józef
Karpiński Jan
Karwowski Tadeusz
Kazimierczak Stanisław
Keller Ludwik
Klinowski Leon
Kmieć Henryk
Kober Marian
Kocielnik Bolesław
Kołodziejczyk Stefan
Kołodziejski Edmund
Komorowski Józef
Konca Feliks
Koppa Stefan
Kopyt Stanisław
Kordusiak Stanisław

Lamowski Eugeniusz
Lasecki Józef
Lina Lejba
Lis Stanisław
Masny Stanisław
Matera Franciszek
Mita (Mika) Antoni
Mita (Mika) Józef
Mostowski Wacław
Naklicki Edward
Nowak Jan
Offajer Wolf
Okrzejski Stanisław
Opol Rubin
Pacholak Józef
Pajączkowski Henryk
Pamrow Józef
Paul Julian
Penksa Stanisław
Perelsztajn Judka
Piekarniak Seweryn
Piętka Stanisław
Pilichowski Jakub
Piotrowski Eugeniusz
Piórkowski Stanisław
Pluta Roman
Płaza Tadeusz
Polkowski Jan
Popowski Gutman
Prusz Marian
Puchalski Stanisław
Rabczyński Edward
Rabczyński Stanisław
Rafałowicz Jerzy
Rapczewski (Rabczewski) Franciszek
Rydel Julian
Sadowski Hieronim
Sadowski Stanisław
Sasin Władysław
Sawicz Henryk
Seroczyński Tadeusz
Sierpiński Czesław
Sikora Jan (Niemiec)
Skurczyński Władysław
Sobiecki Józef
Sobota Józef
Sółka Władysław
Spas Stanisław
Starzyński Mirosław
Stefaniak Juliusz
Stępniak Walerian
Stilka (Sztylka) Stanisław
Stoczewski Eugeniusz
Stolarz Jan
Strzałkowski Jan
Sujak Stanisław
Szamborski Bolesław
Szamborski Władysław
Szklarz Wincenty
Szostak Władysław
Szydłowski Mikołaj
Timoszczuk Stefan
Tomczuk Antoni
Tomczuk Henryk
Turos Stanisław
Tyszel Chaim
Ułan (Maluszycki) Józef
Urbański Tadeusz
Uszakow Piotr
Weber Stefan
Węcławek Wincenty
Wiśniewski Jan
Wiśniowski Bronisław
Witanowski Jerzy
Woźniakowski Wacław
Wójcicki Waldemar
Wójcik Henryk
Wójcik Stefan
Wysocki Józef
Wysocki Zbigniew
Zabitowski Bronisław
Zacharow Aleksander
Zaczek Jan
Zaleski Adolf
Zalewski Mieczysław
Zapała Feliks
Zawada Wacław
Zawisa Józef
Zawodziński Julian
Zientala Ferdynand
Zięba Stanisław
Zięba Władysław
Ziółek Zdzisław
Żak Kazimierz
Żochowski Jerzy
Żukowski Józef