Auschwitz

Mit diesem Transport werden 108 "Häftlinge" aus dem Pawiak Gefängnis in Warschau ins KL Auschwitz deportiert. Die Einweisung erfolgte durch die Sipo u dem SD. Die ins Lager Übernommenen 108 "Häftlinge" erhalten die Häftlingsnummern 21674 - 21781

Namensliste
Andrzejewski Zygmunt
Ankudowicz Feliks

Bala Jan
Bartosiak Feliks
Bednarczyk (Bednarski) Leon
Bednarski Stefan
Biedrzycki Witold
Bielecki Aleksander
Bieniecki Bronisław
Bieńkowski Stanisław
Bobroński Dawid
Buczowski Alojzy
Budziński Kazimierz
Budzyński Stanisław
Cenkier Józef
Chajdukiewicz Jan
Chołoniewski Bolesław
Cichoński Szczepan
Czermiński Marian
Dyjeciński Wacław

Ehrman Józef
Fijałkowski Stefan (Orski Zygmunt)
Frączek Jan
Galbarczak (Galbarczyk) Kazimierz
Garbarski Stefan
Godlewski Stefan
Gothelf Antoni
Grochowski Zygmunt
Gromek Robert
Grzelak Edward
Gwiazdowski Kazimierz

Imieliński Mieczysław
Jakubowski Władysław
Jarnutowski Andrzej
Jaroszek Tadeusz
Jaskólski Tadeusz
Kalota Wiktor
Karnafel Antoni
Kaźmierski (Kazimierski) Jan
Klubski Edward
Kłosek Paweł
Kłosek Piotr
Lesiński (Leziński) Stanisław
Lilpop Antoni
Lisowski Tadeusz
Maciak Andrzej
Majzel Artur Andrzej
Marchwat Alojzy
Marczak Stanisław
Markiewicz Władysław
Michalik Tadeusz
Miroszewski Bronisław
Morgensztern (Morgenstern) Jezajasz
Muzyka Stanisław

Niemiński Kazimierz
Niepsuj Stanisław
Nowak Józef
Orzechowski Stanisław
Osiński Tadeusz
Pachowski Zygmunt
Pankowski Jan
Patynowski Marian Piotr
Patzer Tadeusz
Piekłowicz Stanisław
Pindor Piotr
Podstawek Józef
Przyjemski Karol
Rajchert Stanisław
Ratajczyk Stanisław (Franciszek)
Rogowienko Mikołaj
Rubin Abram
Rybnicki Stanisław
Rychlewski Feliks
Safier Aron Josef
Sęk Antoni
Sierański Stefan
Sierota Wacław
Skorupka Kazimierz
Sołtysiak Józef
Sulejewski Witold Władysław
Supeł Czesław
Surgał Zelma Sauma
Szczapa Antoni
Szczepański Marian
Szlachetko Piotr
Szlicht Satumin
Szulczenko Sergiusz
Szymański Stanisław
Wąsowicz Antoni
Wilgosz Kazimierz
Wilhelm Ralf Harold
Wilhelmi Franz
Witelzon Szaja
Wojda Józef
Wojtusiak August
Zagajewski Adam
Zdybiewski Józef
Ziejewski Feliks
Zieliński Franciszek
Żelazny Juliusz