Auschwitz

Mit diesem Transport werden 70 "Häftlinge" aus dem Pawiak-Gefängnis in Warschau ins KL Auschwitz deportiert. Die Einweisung erfolgte auf Weisung der Sipo und des SD. Unter den Deportierten sind 20 Ordensbrüder des Kapuziner-Klosters in Warschau. Die 70 ins Lager übernommenen "Häftlinge" erhalten bei der Übernahme ins Lager die Häftlingsnummern 6273 - 6572

Namensliste
Adamczyk Jozef
Andruszkiewicz Jan
Andrzejaczek Jan
Anuszkiewicz Jan

Biernacki Leonard
Biesiarski (Bisialski) Zygmunt
Bogusz Szczepan
Brzeziński Marian
Całkiewicz Mieczysław
Czerwiec Adam
Dąbrowski Marian
Drzążdzyński Franciszek
Ducki Feliks
Dynkiewicz Jan
Figielman Szylin
Filczak Józef
Gałązka Józef
Gardocki Antoni
Golec Feliks
Górniak Marian
Grzybowski Feliks

Hański Cezary
Harszyn Wasyl
Kołodziejek Kazimierz
Kopliński Wojciech

Laskowski Witold
Lewiński Wacław
Linowski Henryk
Małyszko Wacław
Marcinkowski Stefan
Marczak Jan
Maruszak Antoni
Marzyński Aleksander
Maurer Jerzy
Messing Salomon
Michalik Henryk
Misiak Bogusław
Natorski Stefan
Neumark Wolf
Osiński Roman
Owczarek Henryk
Paff Antoni
Petlaro Witold
Pietruszka Błażej
Poborczyk Wiktor
Pochmara Józef
Przeździęk Józef
Raczkowski Ryszard
Rubinstein Ber
Sewerynowicz Stanisław
Skrobiszewski Zbigniew Henryk
Słupczyński Stanisław
Sosnowski Michał
Sośnierz Józef
Stańczak Władysław
Stępień Jan
Wrzos Czesław
Zagroba Antoni
Zalewski Feliks
Zaremba Wincenty
Zawada Roman
Zawierka Mieczysław
Zieliński Jan
Żak Adam