SS-Sturmbannführer

* 11.02.1894

NSDAP Mitglieds Nu. 435 221

Berlin, den 25.05.1936
Der SS-Hauptsturmführer Meyer Mathias, SS Nr. 45 415, San. West, wird aus der SS ausgeschlossen.
SS Ergänzungsamt

Berlin, den 25.10.1936
Der SS Ausschluss des SS-Hauptsturmführer Meyer Mathias Dr., SS Nr. 45 415, wird aufgehoben.
Bekanntgabe des Ausschlusses (SS Bef. Bl. Nr. 5 v. 25.05.1936 Nr. 8 Ziff. 3)
SS Personalamt

11.09.1941
Beförderung zum SS-Sturmbannführer