SS-Hauptsturmführer

* 14.11.1908

SS Mitglieds Nu. 2 570
NSDAP Mitglieds Nu. 76 714

09.11.1933
Beförderung zum SS-Sturmführer

01.10.1934
Stab 77. Sta.

1936
II.Sturmbann (5.-8.Sturm) 60.SS-Standarte

30.01.1937-15.09.1937
Adjutant u. Personalreferent SS-Abschnitt XXII

20.04.1937
Beförderung zum SS-Hauptsturmführer