Auschwitz

Mit diesem Transport werden 70 "Häftlinge" ins KL Auschwitz deportiert. Die Einweisung erfolgte durch die Sipo u. dem SD aus Krakau. Nach der Übernahme ins Lager erhalten die Übernommenen "Häftlinge" die Häftlingsnummern 49689 - 49758

Bracia Śmierć Banderów
Wśród ukraińskich nacjonalistów w Krakowie pierwsze kobiety i większość mężczyzn zostało aresztowanych, przyniósł do kobiet w biurze Zakładu Helclów. Tylko niektórzy z mężczyzn zatrzymanych w Montelupich. W zależności zatrzymany przez ukraińskiego Komitetu Pomocy nacjonalistyczna grupa składała się z kilkudziesięciu osób. Aleksander i Wasilij - Wśród nich byli dwaj bracia Stepana Bandery. W dniu 20 lipca 1942 oznaczony 49689-49758 numery wysłany siedemdziesiąt więźniów w obozie Policji Bezpieczeństwa w Krakowie w Auschwitz. Wśród nowo przybyłych osób, głównie Polaków, były dwadzieścia cztery Bandera, postacie 49721 otrzymane po przejściu kwarantanny w bloku 11 +49.744-ta pierwszy umieścić je w bloku. 13 W pierwszym z tych więźniów w obozie zwanym "grupa Bandery" lub "ruch Flag (ruch Bandera)" został zarejestrowany Wasyl Bandera (nr 49721), student filozofii, mieszka w Krakowie. Były związane z nim, między innymi, Leontyne Diakiw (nr 49723) - absolwent prawa i teologii, Dmytro Jaciw (nr 49727) - Prawnik Roman Polutranka (nr 49737) - bankier w Stanisławowie, Mykoła Smith (nr 49729) - dziennikarz Drohobycz, Petro Mirchuk (nr 49734) - dziennikarz i Stepan Łenkawśkyj (nr 4973 1), twórca wspomnianego już "Dekalogu" ukraińskich nacjonalistów. Dwa ostatnie z wyżej ocalałych z obozów Auschwitz.


1. Frankfurter Auschwitz-Prozess
»Strafsache gegen Mulka u.a.«, 4 Ks 2/63
Landgericht Frankfurt am Main
135. Verhandlungstag, 11.02.1965
Vernehmung des Zeugen Oleksa Vintonjak
am 20. Juli 42 aus dem Gefängnis in Krakau nach Auschwitz gekommen

Zeuge Oleksa Vintonjak:
Und außerdem möchte ich sagen, ich war schon fast ein Jahr im Gefängnis in Montelupich. Ich wurde verhaftet am 15. September 1941 in Otinia, dann in Stanislau. Dann wurde ich nach Lemberg gebracht und aus Lemberg nach Krakau, und in Krakau weiter