SS-Obersturmführer

* 18.01.1892

NSDAP Mitglieds Nu. 30 809

20.04.1934
Beförderung zum SS-Sturmführer

09.11.1935
Beförderung zum SS-Obersturmführer

Berlin, den 25.06.1937
Der SS-Obersturmführer Ziegler Fritz, SS Nr. 514, Sta.A. Süd Bez. 31 wird aus der SS ausgeschlossen.
SS Gericht