SS-Hauptscharführer

Berlin, den 25.03.1938
Das SS Zivilabzeichen Nr. 3 071, Inhaber SS-Hauptscharführer u. SS-Obersturmführer dR Waffen-SS Keil Hans, SS Nr. 6 250, Stab SS.,,D“, ist zu Verlust geraten. vor Mißbrauch wird gewarnt.
Keil Hans SS-Hauptscharführer u. SS-Obersturmführer dR Waffen-SS