SS-Obersturmbannführer

(NSDAP Mitgliedsnummer 1.352.318)
(SS-Mitglieds-Nr. 51.550)

Beförderung zum SS-Sturmführer:
Beförderung zum SS-Obersturmführer:
Beförderung zum SS-Sturmhauptführer: 24.12.1932
Beförderung zum SS-Sturmbannführer: 06.07.1933
Beförderung zum SS-Obersturmbannführer: 09.11.1933