SS-Obersturmbannführer

(NSDAP Mitgliedsnummer 3.212.449)
(SS-Mitglieds-Nr. ?)

Beförderung zum SS-Sturmführer:
Beförderung zum SS-Obersturmführer:
Beförderung zum SS-Hauptsturmführer:
Beförderung zum SS-Sturmbannführer: 20.04.1934
Beförderung zum SS-Obersturmbannführer: 04.07.1934