SS-Sturmbannführer

* 12.11.1897

NSDAP Mitglieds Nu. 830 005

13.09.1936
Beförderung zum SS-Sturmbannführer

Berlin, den 25.11.1937
Der SS-Sturmbannführer Hübener Georg, SS Nr. 166 837, Stab SS O.A. Ost wird aus der SS ausgestoßen.
SS Gericht